SDURF / CODEF

Mandat i aktivnosti Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije obavlja stručne i upravne poslove vezane uz pripremu strategije razvitka Republike Hrvatske i prati provedbu ciljeva utvrđenih strategijom, a zadužen je i za sveukupnu koordinaciju fondova Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj.

Ured također koordinira pripremu Okvira za usklađenost strategija kao temeljnog strateškog dokumenta za korištenje pretpristupnog programa IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) u dijelu programa koji se odnosi na promicanje gospodarskog i socijalnog razvitka Republike Hrvatske. Na navedenim poslovima surađuje s ostalim tijelima državne uprave, nevladinim sektorom i službama Europske komisije.

Radom Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU upravlja državni tajnik kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad i rad Središnjeg državnog ureda odgovoran je Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda ima dva zamjenika, koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog državnog tajnika dok za svoj rad odgovaraju državnom tajniku. Načelnik odjela upravlja radom odjela i odgovoran je za svoj rad državnom tajniku i zamjeniku državnog tajnika.

mr.sc. Martina Dalić, državni tajnik
tel. +385 1 4569 205
faks. +385 1 6303 216
Životopis (PDF)

Nataša Mikuš, zamjenica državnog tajnika
tel. +385 1 4569 194
faks. +385 1 4569 150
Životopis (PDF)

Davor Čilić, zamjenik državnog tajnika
tel. +385 1 4569 151
faks. +385 1 4569 150
Životopis (PDF)